Hoe inschrijven?

Het lidgeld bedraagt 25 euro voor een volledig seizoen. Een seizoen loopt doorgaans van september tot mei of juni. Men kan zonder supplement deelnemen aan meerdere FriSse sporttakken.

Mensen die de club graag steunen mogen uiteraard een hoger bedrag dan de 25 euro van het lidgeld storten. Uw gift is bijzonder welkom en wordt ten zeerste geapprecieerd. Onze club is zoals zowat elke kleine vzw wel niet gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven.

Het lidgeld kan worden gestort op de FriSse rekening BE30 0682 1983 9211 met als mededeling de voornaam en de familienaam van de sporter.

Alvorens in te schrijven wordt aangeraden om aan enkele trainingen of lessen mee te doen of een kijkje te komen nemen, zodat de sporter kan nagaan of de sport iets voor hem / haar is.

FriS - Friends & Scream United - Ruisbroeksesteenweg 134, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België