FriSolofie

FriS zou FriS niet zijn, moest er geen fris en soms wat eigenzinnig kantje aan onze ideetjes zitten. Een FriSse filosofie die de motor was voor de oprichting van de vereniging en die nog steeds nauwgezet over de schouder meekijkt wanneer de kleine maar ook de strategische verenigingskeuzes worden gemaakt. Zet je schrap voor onze ... FriSolofie!

FriSse club met een warm hart

Het eerste en ook belangrijkste uitgangspunt is ons motto: een FriSse club met een warm hart. Ondanks de klimaatopwarming is het immers al koud genoeg in onze samenleving. Wij willen daar, zoals altijd wat tegendraads, graag tegenin gaan en warme banden smeden met al onze begeleiders, leden en hun familie, hen een luisterend oor of troostende schouder bieden, ze eens goed vastpakken wanneer ze het nodig hebben en er zijn voor hen.

Dat alles met het nodige respect en zonder betutteling of betweterigheid. En moeten we dan op het ‘professioneel ogende’ wat inboeten, dan doen we dat graag: liever een warme ontmoetingsplaats waar we elkaar bij naam en toenaam kennen, dan een megabedrijf waar de nummers figuurlijk maar ook letterlijk van de band rollen. Naar dat warme hart en het positieve buikgevoel gaan we dan ook altijd op zoek als we nieuwe begeleiders en valide clubs voor samenwerkingen polsen.

Iedereen van harte welkom

Inzake aansluiting is onze filosofie eenvoudig ... fris: iedereen die wil sporten en om één of andere reden niet volwaardig aan bod komt in een reguliere sportclub, is van harte welkom. En dat ongeacht zijn of haar taal, geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard van de beperking. Zo zijn sporters met een mentale beperking, met een fysieke beperking, met ADHD of verwante aandoening, met gedragsstoornissen, met een lichte tot matige auditieve beperking, met visuele beperking, allen welkom bij ons.

Iedereen heeft immers recht op sportmogelijkheden, sociaal contact, waardering en respect, spelplezier, enzomeer. In tegenstelling tot de gewone clubs, waar ze soms wel mogen aansluiten maar dan vervolgens vaak aan de kant moeten blijven, staan deze sporters in onze club centraal, scoren zij de doelpunten, overwinnen zij de turnhindernissen, rollen zij hun bocciabal naar de zege... Conclusie: zij zijn de echte sterren, ongeacht de graad van hun beperking(en).

De werking is net zoals de aansluiting zeer open. Dat betekent dat ouders en sympathisanten ook actief participeren door het aanbrengen van suggesties, ideeën en foto’s, het meehelpen bij evenementen van de club, het mee begeleiden bij de training, het aanbrengen van sponsors of projecttips, enz.

Gepassioneerde vrijwilligers

Onze trainers, begeleiders en bestuursleden zijn vrijwilligers in de zuivere zin van het woord: zij stellen zich ten dienste van onze sporters zonder te worden betaald en zonder enige onkostenvergoeding te ontvangen. Wij proberen ze wel op tijd en stond eens in de kijker of de bloemetjes te zetten. Dit is niet enkel een voorbeeld van een FriSse uitzondering in onze huidige maatschappij maar ook een bewuste keuze.

We streven immers niet naar vluchtige huurlingen, maar wel naar gepassioneerde blijvers met een warm hart voor onze sporters. Dat zorgt er echter ook voor dat de zoektocht naar trainers en begeleiders vaak een moeilijke onderneming is, maar ook ééntje die onvermoede parels aan de oppervlakte brengt…

De echte olympische gedachte

Voor onze deelwerkingen waarbij wedstrijden en/of tornooien komen kijken, zoals het voetbal, hanteren wij een doorgedreven olympische gedachte: samen en goed sporten, elkaar aanmoedigen en iedereen aan bod laten komen met zijn/haar sterke en iets minder sterke punten zijn véééél belangrijker dan winnen. Zo wordt het zegevieren geen doel op zich maar een leuke bijkomstigheid, en komen ook de sporters die het iets moeilijker hebben volwaardig aan bod.

FriS - Friends & Scream United - Ruisbroeksesteenweg 134, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België